GREENPEACE

Giv en naturoplevelse til kommende generationer

Vil du være med til at give kommende generationer mulighed for at opleve naturen, som vi gør? Denne jul kan du give et gavebevis til en, du holder af - som en kærlig tanke om, at I skal dele en fantastisk naturoplevelse sammen. Samtidig støtter du vores arbejde for at beskytte nogle af planetens mest dyrebare steder for fremtiden som vores blå oceaner, frodige skove eller det sneklædte Arktis.

En svømmetur i et hav fri for plastik

Vores have er ved at drukne i plastik. Hvert år havner mindst 8 millioner ton plastik - alt fra plastflasker til plastikposer og store mængder mikroplast - i vores have. Hvis det fortsætter, forudser forskere, at der vil være mere plastik i havet end fisk i 2050. Det er virkelig skræmmende. Men hvis vi handler nu, kan vi bekæmpe plastikforurening, så kommende generationer kan få lov til at opleve have, der er rene, sunde og fulde af liv.

Hvert år havner mindst 8 millioner ton plastik – alt fra plastflasker til plastikposer og store mængder mikroplast – i vores have.

Plastik i havene er utroligt skadeligt for havmiljøet. De små stykker af plastikflasker og skruelåg, som flyder i havoverfladen eller bliver skyllet op på strandene, kan blive spist af havfugle, som forveksler dem med føde. Hvis ikke de sætter sig fast i fuglens hals og kvæler den, hober de sig op i dens mave og forhindrer den i at fordøje sin mad ordentligt. 90% af alle havfugle har i dag plastik i deres maver.

Men ikke al plastik, der ender i vores have, flyder på overfladen. Ca. 70% synker til bunds og nedbrydes til mindre stykker. Når plastikken synker, kan de eller stykker af dem blive slugt af større dyr, som skildpadder, hajer eller hvaler. Vidste du, at 1 ud af 3 havskildpadder har spist plastik?

Efterhånden nedbrydes plastikken til endnu mindre stykker, kaldet mikroplast, som bliver fundet i stadig større mængder i mindre dyr som fisk, muslinger og endda helt små dyreplankton. Det er nu, det bliver rigtig farligt for de hvaler og andre dyr, der spiser ved at filtrere havvand. Mikroplast skyller med ind, når de spiser, men filtreres ikke ud igen sammen med havvandet. I stedet ophober mikroplasten sig i deres fordøjelsessystem til livstruende niveauer. Vidste du, at man har fundet plast i maverne hos over halvdelen af alle hvalarter.

Men det behøver ikke at være på den måde, og det er ikke for sent. I fællesskab kan vi skabe forandringer og beskytte vores enestående have fra at drukne i plast – for fremtiden og for kommende generationer.

Sådan hjælper dit bidrag:

  • Dit bidrag kan hjælpe os med at lægge pres på regeringer, så det bliver nemmere at aflevere plast til genbrug, fx ved at der indføres pantsystemer. Det er en selvfølge i Danmark, men langtfra i alle lande.
  • Dit bidrag hjælper os med at analysere vandprøver og plastikaffald. Det er bevismateriale, der kan bruges til lige nu at lægge pres på verdens største læskedrikproducenter, og senere også på andre virksomheder.
  • Dit bidrag kan hjælpe os med at lave aktioner og andre aktiviteter, der lægger pres på virksomheder for at tage deres ansvar alvorligt, som fx vores nylige strandrensning på Filippinerne.
En svømmetur
Giv en svømmetur

Med et bidrag er du med til at støtte vores arbejde for at beskytte havet for fremtiden og for vores kommende generationer. Et digitalt gavebevis (PDF) sendes direkte via e-mail.

En vandretur i en gammel, intakt skov

Hvert år bliver millioner hektar skov fældet. Træer, der gennem århundreder har strakt deres kroner mod himlen, bliver lavet om til engangsprodukter som toiletpapir og servietter. I Norden er der meget lidt gammel naturskov tilbage. Det meste af det, man kalder skov, er plantager med meget færre plante- og dyrearter end gamle skove. Men vi kan stadig nå at beskytte skovene mod ubæredygtig og destruktiv skovhugst, så også kommende generationer kan få lov til at opleve vores gamle, frodige skove med al dets unikke plante- og dyreliv.

Det nordlige skovbælte, også kaldet boreal skov, ligger som en grøn krone på toppen af vores planet. Skoven er hjem for et fantastisk dyre- og planteliv. Majestætiske rovdyr som bjørne, ulve, losser, ørne og den sibiriske tiger lever blandt dens træer.

Millioner hektar skov går tabt hvert år som følge af skovhugst og skovbrande. Under 3% af den boreale skov er i dag beskyttet, selvom landene har lovet at beskytte 17% i 2020.

Når de gamle skove med stor mangfoldighed af arter fældes, truer det overlevelsen af mange af arterne. I vores naboland Sverige er 1.827 af de arter, der lever i skoven, truede eller sårbare for udryddelse.

Fældning af de boreale skove udgør også en stor trussel for klodens klima. Disse skove har gennem århundreder optaget og lagret enorme mængder CO2 fra atmosfæren i sine træer og i jorden via nedbrudte plantematerialer og svampenes netværk. Når skovene fældes, frigøres dette CO2 og udledes til atmosfæren.

Sådan hjælper dit bidrag:

  • Med dit bidrag kan vi lægge pres på regeringerne i Sverige, Finland, Rusland og Canada for at leve op til deres forpligtelser og beskytte vores skove.
  • Dit bidrag hjælper os med at dokumentere arter, der er truet af udryddelse, og stoppe ødelæggelsen af deres hjem.
  • Dit bidrag gør det muligt for os at afsløre og stoppe virksomheder, der medvirker til at fælde beskyttelsesværdig skov.
En vandretur
Giv en vandretur

Med et bidrag er du med til at støtte vores arbejde for at beskytte verdens skove for fremtiden og for vores kommende generationer. Et digitalt gavebevis (PDF) sendes direkte via e-mail.

Oplev isbjørnen i dens naturlige hjem

Ingen andre steder på Jorden er klimaforandringerne så fremskredne som i Arktis og isen smelter i et tempo, som er dybt alarmerende. Foruden at gælde som Jordens køleanlæg, er også flere af de arktiske dyr, der lever her, afhængige af isen for deres overlevelse. Men den svindende havis har fået regeringer og virksomheder til at indlede en ny og omfattende oliejagt i Arktis - selvom de ved, at afbrænding af olie er skyld i klimaændringer, der vil få enorme konsekvenser for kommende generationer.

Det fantastiske Arktis er hjem for et helt unikt dyreliv – fra majestætiske isbjørne til sæler, mytiske delfiner og polarræve. Men isen, som mange af dyrene er afhængige af, smelter, og det går hurtigt. Når dyrene i Arktis mister deres hjem, er deres liv på spil.

Arktis er truet af olieudvinding og destruktive fiskemetoder og helt paradoksalt betragter olieselskaber den smeltende havis som en invitation til at bore efter mere af den samme olie og gas. Samtidig er fiskebestande og økosystemer, der tidligere nød beskyttelse af havisen, nu blevet et mål for industrielle fiskerivirksomheder, der ligesom olieselskaberne øjner stor profit.

Den pris, vores planet og kommende generationer skal betale for udvinding af ny olie, er katastrofal høj og den direkte virkning af et olieudslip i Arktis er kun en del af konsekvenserne. Forbrænding af olie forårsager klimaændringer og er skyld i ekstreme vejrforhold, som truer menneskers liv og sundhed rundt om i hele verden.

For at holde os under en 2 graders stigning i Jordens gennemsnitstemperatur, skal 80% af verdens fossile brændsler forblive i jorden.

I år har vi taget den norske regering i retten for at tillade nye olieboringer i Arktis – nordligere end nogensinde før. De nye licenser til olieboringer er ikke kun dybt umoralsk, men det er også i strid med Norges miljøforpligtigelser og paragraf 112 i den norske forfatning, som skriver, “at staten skal sikre vores og fremtidige generationer ret til et sikkert og sundt miljø”. Det er første gang, at denne del af forfatningen bliver afprøvet i retten. Med støtten fra mennesker over hele verden arbejder vi for, at denne retssag kan sætte nye standarder for, hvordan regeringer holdes ansvarlige for deres løfter.

Sådan hjælper dit bidrag:

  • Med dit bidrag kan vi lægge pres på regeringer og politikere for at leve op til deres miljø- og klimaforpligtelser.
  • Dit bidrag gør det muligt for os at afsløre og stoppe virksomheder, der medvirker til overfiskeri.  
  • Dit bidrag hjælper os med at dokumentere arter og økosystemer, der er truet af udryddelse, og stoppe ødelæggelsen af deres hjem.
En arktisk oplevelse
Giv en arktisk oplevelse

Med et bidrag er du med til at støtte vores arbejde for at beskytte Arktis for fremtiden og for vores kommende generationer. Et digitalt gavebevis (PDF) sendes direkte via e-mail.

Sådan hjælper din gave:

Takket være dit bidrag kan vi lægge pres på regeringer, der ikke lever op til deres forpligtelser for at beskytte skovene og afsløre virksomheder, der rydder beskyttelsesværdig eller fredet skov, og kræve, at de omlægger til bæredygtigt skovbrug.
Takket være dit bidrag kan vi lægge pres på regeringer og virksomheder for at tage ansvar og løse problemet med de enorme mængder plastik, der ender i havene og er ved at kvæle vores havmiljø.
Takket være dit bidrag kan vi lægge pres på regeringer, der ikke lever op til deres forpligtelser for at beskytte Arktis og konfrontere selskaber, der truer områdets sårbare natur og dyreliv med olieudvinding og ubæredygtigt fiskeri.

Greenpeace er verdens største uafhængige miljøorganisation og har i mere end 40 år arbejdet for at give vores fantastiske planet en stemme for fremtidige generationer. Vi accepterer hverken penge fra stater eller virksomheder, hvilket gør os i stand til at være en uafhængig stemme, der alene taler for miljøets interesser. Derfor er økonomiske bidrag fra mennesker som dig helt uundværlige.